Vi mener

Dansk Miljøteknologi i Altinget om overløb

Dansk Miljøteknologi i Altinget om overløb

Overløbene har i årevis været et overset miljøproblem, men der er løsninger, påpeger Dansk Miljøteknologi.

DR har haft stort fokus på problemerne ved overløb til naturen

DR har haft stort fokus på problemerne ved overløb til naturen

I løbet af sommerferien har Danmarks Radio haft fokus på problemerne med overløb til naturen, og den manglende registrering af udledningen af det urensede kloakvand. Historien gik ud på alle sendeflader med udtalelser fra Jørn… Læs mere

God sommer nyhed: Penge til Partnerskab

God sommer nyhed: Penge til Partnerskab

Dansk Miljøteknologi har modtaget midler fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) til at videreføre og opskalere Partnerskab for Bæredygtig Bioraffinering i de næste to år. Dansk Miljøteknologi ser frem til at undersøge potentialer og barrierer…

INNOVATIONSWORKSHOP OM MILJØTEKNOLOGI INDENFOR SKIBSFARTEN

INNOVATIONSWORKSHOP OM MILJØTEKNOLOGI INDENFOR SKIBSFARTEN

I regi af Luftvisionen samler vi de maritime producenter, rederier, myndigheder, repræsentanter fra havnene, m.fl., så vi sammen kan bane vejen for flere grønne incitamenter i dansk skibsfart. Workshoppen er gratis foregår d. 11. september… Læs mere

DMT-medlem C.K. Environment fejrer 25-årsfødselsdag

DMT-medlem C.K. Environment fejrer 25-årsfødselsdag

Fredag d. 23. august åbner C.K. Environment dørene for at fejre 25 år i miljøets tjeneste.

Dansk Miljøteknologi i ingeniøren

Dansk Miljøteknologi i ingeniøren

Jonas Fredsted Villadsen er blevet interviewet til Ingeniøren i en artikel om det store europæiske vandtab. Læs hele artiklen her.

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Underimplementering af EU-lovgivning sænker grøn innovation

Dansk Miljøteknologi i Altinget: Underimplementering af EU-lovgivning sænker grøn innovation

Danmark er ikke længere EU's miljøduks, og det sætter den grønne innovationskraft i stå. En ny regering bør indføre et udvalg, som skal vurdere al ny EU-lovgivning, og om implementeringen eventuelt skal gå videre, end… Læs mere

Udtalelse fra Dansk Miljøteknologi om nye initiativer på vandområdet

Udtalelse fra Dansk Miljøteknologi om nye initiativer på vandområdet

Mange initiativer ser for øjeblikket dagens lys på vandområdet. Det er glædeligt, og Dansk Miljøteknologi håber, at de kan bidrage til at styrke branchen med hensyn til politiske gennemslagskraft, øget eksport og fornyet vægt på… Læs mere

Høringssvar om arbejdsprogram for vandområdeplaner 2021 - 27

Høringssvar om arbejdsprogram for vandområdeplaner 2021 - 27

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar om 3. vandplansperiode. Se hele svaret her.

Indlæg i Jyllands-Posten: De store armbevægelser harmonerer ikke med nedskæringer på tekniske uddannelser

Indlæg i Jyllands-Posten: De store armbevægelser harmonerer ikke med nedskæringer på tekniske uddannelser

Leif Bentsen, Claus Hélix-Nielsen og Monika Skadborg belyser i Jyllands-Posten den akutte mangel på kloge hoveder indenfor det teknisk-naturvidenskabelige område. Der udklækkes for få fra de danske uddannelsesinstitutioner, og det vil fortsætte sådan, hvis ikke… Læs mere