Katalog over producenter og leverandører af teknologier til klimatilpasning

Dansk Miljøteknologi har udarbejdet et katalog/overblik over leverandører teknologiproducenter af løsninger til klimatilpasning ift. oversvømmelser. Katalogget er udarbejdet i sammenhæng med udviklingen af et nyt teknologifaneblad på Miljøstyrelsens hjemmeside klimatilpasning.dk.

Katalogget er tematiseret efter de samme 3 hovedudfordringer med klimarelaterede oversvømmelser, som findes på klimatilpasning.dk

Hovedudfordringerne er:

  1. Håndtering af øget hverdagsregn og hyppigere skybrudshændelser
  2. Oversvømmelser fra havet
  3. Beredskabsteknologier 

Se Teknologikatalog her (opdateret 08. august 2019)